Řeka Chrudimka / Pramen - přehrada HamryPramen řeky Chrudimky
Přehrada Hamry

V úseku mezi pramenem a přehradou Hamry Chrudimka postupně sílí. Nejprve se stane úplnou, když se spojí filipovská a dědovská větev. Poté se prodere přes obec Kameničky, místem dlouhého a umělecky plodného pobytu Antonína Slavíčka. Proteče přes rybník Groš a pak se převážně lesním úsekem promeandruje až k přehradě Hamry. Přibírá tu několik přítoků z obou stran, z nich je nejvýraznější proti proudu se vlévající Vortovský potok. Nachází se tu několik silničních mostů a menších lávek. V blízkosti toku se nachází několik chráněných území: Bahna, Volákův kopec, Utopenec, Návesník a Zlámanec. Je tu velice milo, dá se tu chodit pěšky, jezdit na kole a je tu skutečně nádherná krajina pro malování.


Chrudimka vytéká z lesů u Filipova a ubírá se loukou, stále je to jen malý potůček.
1
Luční detail prosluněné Chrudimky u Filipova.
2
Most přes filipovskou větev Chrudimky, silnice se zdá, že je průběžná, ale kousek vzadu se mění v polní cestu.
3
Zřetelný pohled na konec silnice hned za prvním silničním mostem přes Chrudimku ve Filipově.
4
Most přes pravostranný přítok Chrudimky, po kterém vede silnice Kameničky – Filipov.
5
Dědovská větev Chrudimky, to je potůček uprostřed horské nivy.
6
Rozestavěný dřevěný kostelík Na levém břehu Chrudimky.
7
Levobřežní niva Chrudimky za milým bodláčím.
8
Mostek přes Chrudimku a po něm vede polní cesta jak vystřižená z poezie Vysočiny.
9
Chrudimka je kompletní, voda z filipovské a dědovské větve se valí na Kameničky.
10
Chrudimka v Kameničkách, v místě, které je občasným brodem, přestože je o kus níže silniční most.
11
Terénní vůz přejíždí přes Chrudimku v Kameničkách, viděno ze silničního mostu.
12
Silniční most přes Chrudimku v Kameničkách na trase Hlinsko - Svratka.
13
Chrudimka pod silničním mostem v Kameničkách je zrovna zarostlá travou.
14
Malý zákrut Chrudimky nad lávkou  v Kameničkách.
15
Lávka přes Chrudimku v Kameničkách.
16
Požární nádrž v Kameničkách se nachází na pravém břehu Chrudimky a je z ní také napájena.
17
Dolní most přes Chrudimku v Kameničkách, vede přes něj silnice, která se záhy změní v polní cestu.
18
Přirozená klenba dolního mostu přes Chrudimku v Kameničkách je milá na pohled.
19
Chrudimka v lesním úseku pod Kameničkami pod rybníkem Groš.
20
Malá z kamenů poskládaná hráz na Chrudimce pod rybníkem Groš.
21
Stezka Antonína Slavíčka, slavného obyvatele Kameniček, vede podle sílící řeky Chrudimky.
22
Chrudimka v lesním úseku pod osadou Lány.
23
Chrudimku pod osadou Lány posiluje malý pravobřežní přítok.
24
Malé ostrůvky v Chrudimce pod osadou Lány.
25
Romantické zátiší na pravém břehu Chrudimky s větvemi mechem porostlými.
26
Most přes Chrudimku na lesní cestě pod osadou Lány.
27
Klenutý most přes Chrudimku pod osadou Lány.
28
Dosti silně svázaný tok řeky Chrudimky pod osadou Lány.
29
Kousek přirozenosti v nepřirozeném svázání řeky Chrudimky pod osadou Lány.
30
Regulace Chrudimky pod osadou Lány končí a hurá do lesů, kde má řeka plnou svobodu.
31
Hezký meandr Chrudimky nad mostem silnice Hamry – Vortová.
32
Lesní brod přes Chrudimku nad mostem silnice Hamry – Vortová.
33
Chrudimka vtéká pod silniční most Hamry – Vortová.
34
Na silničním mostě přes Chrudimku v úseku most Hamry – Vortová.
35
Přirozeně se vlnící řeka Chrudimka nad soutokem s Vortovským potokem.
36
Kdo by to byl řekl, ale díváme se po proudu na soutok řeky Chrudimky (vpravo) a Fořtovského potoka. Dochází tu k velice zajímavému jevu, kdy se Vortovský potok vlévá do Chrudimky proti jejímu proudu. Podobný úkaz lze pozorovat na Labi v Bad Schandau, kdy se takto do řeky Labe vlévá Lachsbach.
37
Soutok Chrudimky a Vortovského potoka, nedejme se zmýlit, proud je doprava.
38
Taková pěna je jistě jen lidský produkt, kráse Chrudimky to jistě nepřidá.
39
Chrudimka vytéká z temného lesa kolem soutoku s Vortovským potokem a pokračuje na Hamry.
40
Obrostlé větve vrby lemují pravý břeh Chrudimky, vzadu je vidět most nad přehradou Hamry.
41
Most přes Chrudimku nad přehradou Hamry.
42
Malý pravobřežní přítok Chrudimky nad mostem nad přehradou Hamry.
43
Blatouch oživí svojí sytou žlutí spíše temné břehy Chrudimky nad přehradou Hamry.
44
Na mostě přes Chrudimku nad přehradou Hamry.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:22:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Chrudimky - Po proudu:Přehrada Hamry | Hlinsko v Čechách


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!