Řeka Chrudimka / Přehrada Křižanovice - SlatiňanyPřehrada Křižanovice
Slatiňany

Pod přehradou Křižanovice se ubírá Chrudimka směrem východním, aby se poté stočila na sever. Po cestě přibírá větší množství drobných přítoků, z nichž za zmínku stojí zleva Okrouhlický potok a zprava Debrný potok. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek. Nachází se tu vyrovnávací nádrž Křižanovice II – Práčov a jeden větší jez. Chrudimka tu protéká přes nádherná chráněná území Krkanka a Strádovské Peklo. Tento úsek řeky je velice krásný, zejména ve své horní části, kde se zařezává do hlubokého údolí.


Odštípnutý kámen na pravém břehu Chrudimky pod přehradou Křižanovice působí mezi vodou omletými balvany poněkud vetřelecky.
1
Chrudimka protéká chráněným územím Krkanka.
2
Pod přehradou Křižanovice v chráněném územím Krkanka má Chrudimka o poznání menší průtok.
3
Pěšina po pravém břehu Chrudimky přes chráněné území Krkanka.
4
Kamenná lavina na levém břehu Chrudimky v chráněném území Krkanka.
5
Soutok Chrudimka / Debrný potok se nachází v chráněném území Krkanka.
6
Chrudimka nad mostem v chráněném území Krkanka.
7
Most přes Chrudimku v chráněném území Krkanka.
8
Pravobřežní náhon podél Chrudimky v místě zvaném Peklo.
9
Chráněné území Strádovské Peklo se nachází na obou březích Chrudimky kolem zříceniny hradu Strádov.
10
Vodárenská věž a kostel v Práčově pohledem přes hluboké údolí Chrudimky z chráněného území Strádovské Peklo.
11
Chrudimka v lůně chráněného území Strádovské Peklo je jen stěží přístupná.
12
Vodníci n a Chrudimce tu hráli volejbal? I kdeže! Ovšem význam takového přehrazení řeky není zcela jasný...
13
Chrudimka je ve v dolní části chráněného území Strádovské Peklo plná plochých kamenů.
14
Kostel sv. Jakuba Většího v Práčově se nachází nad vyrovnávací nádrží Křižanovice II.
15
Vodohospodářská stavba ve vyrovnávací nádrží Křižanovice II – Práčov.
16
Hráz vyrovnávací nádrže Křižanovice II – Práčov.
17
Vyrovnávací nádrž Křižanovice II – Práčov je oproti hlavní přehradě Křižanovice o poznání menší.
18
Hráz vyrovnávací nádrže Křižanovice II – Práčov je sypaná a kamenem zpevněná.
19
Přepad nádrže Křižanovice II – Práčov.
20
Most přes Chrudimku mezi obcemi Práčov a Výsonín.
21
Brod přes řeku Chrudimku pod mostem mezi obcemi Práčov a Výsonín.
22
Na mostě přes Chrudimku mezi obcemi Práčov a Výsonín přišla o život pod koly auta užovka.
23
Kačer se dává snášet proudem u říčního prahu na Chrudimce u Práčova.
24
Pohled proti proudu Chrudimky na most a vyrovnávací nádrž Křižanovice II – Práčov.
25
Vodočet u prahového říčního propustu v Práčově.
26
Prahový říční propust na Chrudimce v Práčově.
27
Nádherný pravotočivý oblouk Chrudimky pod Práčovem.
28
Vodník s čápem na Chrudimce pod Práčovem.
29
Lávka přes Chrudimku pod Práčovem.
30
Chrudimka přitéká k silničnímu mostu u Svídnice.
31
Silniční most přes Chrudimku u Svídnice.
32
Lávka s produktovodem přes Chrudimku pod silničním mostem u Svídnice.
33
Stavidlo na pravobřežním náhodu Chrudimky pod Svídnicí.
34
Olše nad Chrudimkou s listy prosluněnými.
35
Cesta po pravém břehu Chrudimky od Svídnice na Škrovád.
36
Chrudimka mezi Svídnicí a Škrovádem.
37
Malý splav na Chrudimce mezi Svídnicí a Škrovádem.
38
Javorová dvojčata na břehu Chrudimky mají poněkud obnažený kmen.
39
Hezké stavidlo na pravobřežním náhonu Chrudimky mezi Svídnicí a Škrovádem.
40
Pravobřežní náhon Chrudimky mezi Svídnicí a Škrovádem.
41
Plochý jez na Chrudimce pod Svídnicí.
42
Kdyby jen svatý Urban tušil, kolikrát je jeho jméno bráno nadarmo a k čemu bývá zneužíván… Ovšem takový nehraný pohled vyvolá úsměv na tváři poutníka.
43
Nádherný odraz slunečních paprsků v hladině Chrudimky.
44
Malý ostrůvek na Chrudimce pod jezem mezi Svídnicí a Škrovádem.
45
Stavidlo na pravobřežním náhonu Chrudimky mezi Svídnicí a Škrovádem.
46
Rybník u Mlýna na Skalách.
47
Mlýn na Skalách se zrcadlí v hladině rybníka.
48
Skály na pravém břehu Chrudimky nad Škrovádem.
49
Šikmý splav na Chrudimce nad Škrovádem.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:24:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Seč - přehrada Křižanovice | Přehrada Křižanovice - Po proudu:Slatiňany | Chrudim


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!