Řeka Chrudimka / Přehrada Seč - přehrada KřižanovicePřehrada Seč
Přehrada Křižanovice

Úsek mezi vyrovnávací nádrží Seč II a přehradou Křižanovice je takový skutečně mezipřehradový. Znamená to, že ochlazená voda z jedné přehrady se sotva stačí malinko prohřát a revitalizovat, aby byla zase zadržena další větší přehradou. To nic nemění na kráse řeky, která sledována silnicí hledá cestu nivou dále na východ. Tok řeky tu zpomalují 3 jezy a její břehy spojuje několik silničních mostů. Po trase Chrudimka protéká či míjí tyto obce: Horní Bezděkov, Bojanov, Petrkov a Mezisvětí. V blízkosti se nachází chráněné území Vápenice. Je to tu velice hezké a zajisté stojí za to, abychom vážili cestu do těchto končin naší země.


Pravobřežní náhon Chrudimky vede na Padrťský mlýn.
1
Velice mírný jez nad Padrťským mlýnem.
2
Pravobřežní náhon Chrudimky v zajetí ranních paprsků.
3
Silniční most přes Chrudimku u Padrťského mlýna na silnici II/337.
4
Silnice II/337 na mostě přes Chrudimku u Padrťského mlýna.
5
Levobřežní přítok Chrudimky posiluje řeku pod silničním mostem u Padrťského mlýna.
6
Padrťský mlýn, kde se ku chvále jeho obyvatel stále využívá síla vodního toku.
7
Pila na Padrťském mlýně.
8
Nádherné esíčko Chrudimky nad silničním mostem v Horním Bezděkově.
9
Silniční most přes Chrudimku mezi Horním Bezděkovem a Bojanovem, silnice II/337.
10
Malý pravobřežní přítok Chrudimky posiluje řeku pod silničním mostem v Horním Bezděkově.
11
Nádherný poklidný úsek Chrudimky u obce Bojanov.
12
Silniční most přes Chrudimku v Bojanově.
13
Potok Zlatník posiluje řeku Chrudimku pod Bojanovem.
14
Plochý jez na Chrudimce nedaleko obce Petrkov.
15
Stavidlo n levobřežním náhonu Chrudimky na Novomlýnský rybník nedaleko obce Petrkov.
16
Malý ostrůvek v řece Chrudimce nedaleko Novomlýnského rybníka.
17
Brod přes Chrudimku nedaleko Novomlýnského rybníka spojuje prosluněné nivy na obou březích řeky.
18
Hladina Novomlýnského rybníka se nachází několik metrů nad hladinou Chrudimky, mezi nimi vede silnice II/337.
19
Hráz Novomlýnského rybníka a hospodářská budova.
20
Rozsáhlá levobřežní niva Chrudimky, les vzadu patří do chráněného území Vápenice.
21
Rozdováděný poník pod mostem přes Chrudimku nedaleko osady Spáleniště.
22
Silniční most přes Chrudimku nedaleko osady Spáleniště, silnice II/337.
23
Chrudimka s kamenitým dnem a kamenitým břehem nedaleko osady Spáleniště.
24
Soutok Chrudimka / Mecký potok nedaleko osady Spáleniště.
25
Taková nádherná stavení můžeme spatřit podél celého toku Chrudimky, tato se nachází v osadě Spáleniště.
26
Nadjezí Chrudimky u Mezisvětí.
27
Jez na Chrudimce nad obcí Mezisvětí.
28
Pravobřežní mlýnský náhon Chrudimky, kterým proudí voda na mlýn v Mezisvětí.
29
Voda proudí pravobřežním mlýnským náhonem Chrudimky na Mezisvětí.
30
Chrudimka nad obcí Mezisvětí.
31
Silniční most přes Chrudimku v Mezisvětí.
32
Část vody se vrací do Chrudimky z mlýna v Mezisvětí.
33
Mlýn v Mezisvětí na pravobřežním náhonu Chrudimky.
34
Pravobřežní náhon z Mezisvětí vrací zpět své vody Chrudimce.
35
Jezerní potok je pravobřežní přítok Chrudimky, kterou posiluje v Mezisvětí.
36
Přítok vody do řeky přes dvojici kanalizačních trubek je prostý romantiky.
37
Nadjezí dolního jezu v Mezisvětí.
38
Vodočet dolního jezu v Mezisvětí.
39
Dolní jez v Mezisvětí je spíše takový říční práh.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:24:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Trhová Kamenice - přehrada Seč | Přehrada Seč - Po proudu:Přehrada Křižanovice | Přehrada Křižanovice - Slatiňany


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!