Řeka Chrudimka / Přehrada SečTrhová Kamenice - přehrada Seč
Přehrada Seč - přehrada Křižanovice

Nejvýznamnějšího svázání se dočkala řeka Chrudimka přehradní hrází Seč. K jejím základním technickým údajům patří: Gravitační oblouková hráz z libkovské žuly. Délka koruny hráze 65 m. Šířka hráze v koruně 6,8 m. Šířka hráze v patě 33 m. Výška hráze nad základem 42 m. Objem nádrže 21,8 mil m2. Max. zatopená plocha 220 ha. Hráz stavěla na základě výběrového řízení firma Vendelína Dvořáka z Pardubic v letech 1924 – 1934. V leetch 1941 – 1946 byla k vodnímu dílu přistavěna energetická část. Obce kolem přehrady: Šanghaj, Březinky, Rackovice, Hoješín, Dolní Ves, Horní Ves, Seč, Ústupky a Hořelec. Na pravém břehu se nachází chráněné území Oheb. Údolní nádrž Seč patří k významným rekreačním místům v Pardubickém kraji.


Horní část údolní nádrže Seč v živých barvách.
1
Nad údolní nádrží Seč se zatáhly mraky a sluneční paprsky si našly jen malý prostor.
2
Prudký skalní sráz na pravém břehu údolní nádrže Seč zpevňuje i narušuje několik druhů stromů.
3
Malé přístavní molo na údolní nádrži Seč pod Ústupky.
4
Loďka na břehu údolní nádrže Seč pod Ústupky teprve čeká na svoji příležitost.
5
Osamělá plachetnice uprostřed údolní nádrže Seč pod Ústupky.
6
Levý břeh údolní nádrže Seč pod Hoješínem.
7
Rybáři na levém břehu údolní nádrže Seč pod Hoješínem.
8
Naloďování na údolní nádrž Seč pod Ústupky.
9
Lehce zpevněná cesta podél údolní nádrže Seč pod Ústupky.
10
Větrem rozčeřená hladina údolní nádrže Seč pod Ústupky.
11
Překrásný odraz Slunce v hladině údolní nádrže Seč pod Ústupky.
12
Povytažené loďky na pravém břehu údolní nádrže Seč pod Ústupky.
13
Čerstvě zatopená tráva údolní nádrže Seč pod Ústupky.
14
Oheb, to je název hradu, ze kterého se dá dívat na romantický oheb Chrudimky svázané údolní nádrž Seč.
15
Borovice stíní prudkému letnímu slunci nad údolní nádrží Seč.
16
Na vrcholku skály nedaleko hradu Oheb nad údolní nádrží Seč.
17
Oheb je hrad i chráněné území na pravém břehu Chrudimky nad údolní nádrží Seč.
18
Souška ční oproti modré obloze na Ohebu.
19
Slunce se blíží k západu nad údolní nádrží Seč.
20
Hráz přehrady Seč je pevně uchycena ve skalách.
21
Po hrázi přehrady Seč vede silnice s dlažebními kostkami.
22
Zapadající Slunce nad údolní nádrží Seč.
23
Večerní poklidná atmosféra na hrázi přehrady Seč.
24
Nad hrází přehrady Seč při levém břehu se opírá do skály večerní Slunce.
25
Tunel pod skálou, na které stával dříve hrad Vildštejn můžeme spatřit z hráze přehrady Seč.
26
Tunelářský pohled n hráz přehrady Seč.
27
Levobřežní pohled z boku na spodní část hráze přehrady Seč.
28
Strmý pohled dolů po hrázi přehrady Seč.
29
Bezprostředně pod hrází přehrady Seč je Chrudimka držena v kamenném korytě.
30
Údolí Chrudimky pod hrází přehrady Seč za slábnoucího večerního slunečného osvětlení.
31
Most nad levobřežním přepadem z údolní nádrže Seč.
32
Přepadové koryto po levém břehu kolem přehrady Seč bývá po většinu času opuštěné, jeho přítomnost je však neoddiskutovatelná.
33
Přepadová voda kolem přehrady Seč má prostor k pádu po kamenných schodech.
34
Bezprostředně po západu Slunce nad údolní nádrží Seč.
35
Horní část vzdutí vyrovnávací nádrže Seč II.
36
Po východu Slunce nad vyrovnávací nádrží Seč II.
37
Krátký pravobřežní přítok Chrudimky posiluje řeku ve vyrovnávací nádrži Seč II.
38
Vyrovnávací nádrž Seč II je podstatně menší, než její výše postavená sestra.
39
Naplaveniny u pravého břehu nad vyrovnávací nádrží Seč II.
40
Vyrovnávací nádrž Seč II  při vycházejícím Slunci.
41
Hráz vyrovnávací nádrže Seč II.
42
Celkový pohled na hráz vyrovnávací nádrže Seč II.
43
Chrudimka se zase začíná vitalizovat pod vyrovnávací nádrží Seč II.
44
I vyrovnávací nádrž je stavba, kterou je třeba chápat jako potřebnou, Seč II.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:24:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Trhová Kamenice | Trhová Kamenice - přehrada Seč - Po proudu:Přehrada Seč - přehrada Křižanovice | Přehrada Křižanovice


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!