Řeka Chrudimka / PardubiceChrudim - Pardubice
Labe Pardubice

Řeka Chrudimka v Pardubicích se nejprve zvolna kroutí nivou mezi připojenými vesnicemi, poté protéká pustým a málo prostupným luhem na samém kraji města, aby pak zpomalená jezem, který již není na jejím toku, odevzdala své vody řece Labi nedaleko pardubického zámečku. Chrudimka tu má jediný přítok a tím je zprava Spojilský odpad, kterého voda je však podzemním potrubím svedena pod labský jez. Velký jez se nachází v Nemošicích, jeho mnohem menší bráška pak u Pardubiček. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek pro pěší a cyklisty, jakož i dva vedle sebe stojící železniční mosty. Čistota vody je tu s ohledem k průmyslovému charakteru města poměrně solidní, na mnoha místech se lidé běžně koupou. Pro rybáře je to pak místo naprosto okouzlující. V blízkosti řeky se nachází chráněné území Nemošická stráň.


Nadjezí na Chrudimce v Mněticích.
1
Silniční most přes Chrudimku v Mněticích.
2
Jez na Chrudimce pod silničním mostem v Mněticích.
3
Jez na Chrudimce v Mněticích se nachází bezprostředně pod silničním mostem.
4
Chrudimka opouští kamennou navigaci pod jezem v Mněticích a lehce vplouvá do malebné nivy.
5
Chrudimka se blíží k silničnímu mostu v Drozdicích.
6
Silniční most přes Chrudimku v Drozdicích.
7
Chrudimka se ubírá od Drozdic směrem na Nemošice a dále Pardubice.
8
Temné levobřežní slepé rameno Chrudimky nad Nemošicemi.
9
Prudké jarní Slunce nad vodními stromy kolem slepého ramene Chrudimky.
10
Levobřežní niva Chrudimky nad Nemošicemi v době plného jarního rozpuku.
11
Malé levobřežní slepé rameno Chrudimky nad Nemošicemi z celkového pohledu vypadá jako remízek.
12
Most produktovodu přes Chrudimku nad Nemošicemi. Řeka je již nadržena jezem.
13
Kanalizační výpusť do Chrudimky nedaleko produktovodního přemostění nad Nemošicemi.
14
Romantický rybářský flek na levém břehu Chrudimky nad Nemošicemi.
15
Mnětický potok posiluje Chrudimku jejího vtoku do Nemošic.
16
V Nemošicích se vody Chrudimky rozdělují. Vlastní tok se ubírá přímo, tedy po pravé ruce a vlevo je velice silný mlýnský náhon.
17
Levobřežní mlýnský náhon Chrudimky v Nemošicích nad mostem.
18
Silniční most přes Chrudimku v Nemošicích je poměrně dlouhý. Přemosťuje totiž levobřežní mlýnský náhon, pak vzniknuvší ostrov a nakonec vlastní tok řeky.
19
Vypadá to, že levobřežní mlýnský náhon na Chrudimce v Nemošicích je vodnatější, než vlastní tok. Samotný mlýn vidíme vzadu, ale dnes již slouží jako malá vodní elektrárna.
20
Vlastní tok Chrudimky bezprostředně nad jezem v Nemošicích.
21
Jez na Chrudimce v Nemošicích je velice nebezpečný, o čemž nás přesvědčuje pohled shora.
22
Jez na Chrudimce v Nemošicích v celé své nebezpečné kráse.
23
Zajímavý tvar úchytky v kamenné navigaci pod jezem na Chrudimce v Nemošicích. Jinými slovy: železný bičíkovec.
24
Kanalizační výpusť na pravém břehu Chrudimky pod jezem v Nemošicích.
25
Návrat vod levobřežního mlýnského náhonu do Chrudimky v Nemošicích.
26
Parovod přemosťuje Chrudimku pod Nemošicemi.
27
Vyšlapaná pěšina mezi řekou Chrudimkou a polem mezi Nemošicemi a Pardubičkami.
28
První skrytý most přes Chrudimku u Pardubiček.
29
Chrudimka u Pardubiček mezi dvěma skrytými mosty.
30
Druhý skrytý most přes Chrudimku u Pardubicek napovídá, že tu dříve byl provoz, ale byl vojenský, proto se sem běžný člověk téměř nedostal.
31
Chrudimka při vtoku do města Pardubice vypadá jako nespoutaná řeka, která si hledá cestu luhem.
32
Pěšina po pravém břehu Chrudimky vůbec nevypadá, že jsme již na území stotisícového města Pardubice.
33
Pohled shora z useknutého mostu na pravobřežní luh Chrudimky.
34
Nenechme se zmýlit, jsme na useknutém mostě přes Chrudimku u Pardubiček.
35
Useknutý most přes Chrudimku u Pardubiček má jen dvě pole.
36
Osamělá bota pod useknutým mostem přes Chrudimku u Pardubiček se stala dočasným hostitelem nikam nespěchajícího hlemýždě.
37
Smysl postrádající stavba uprostřed pravobřežního luhu Chrudimky u Pardubiček je pilíř nedostavěného mostu.
38
Chrudimka vytéká ze svého posledního luhu u Pardubiček.
39
Poslední vodní stavba na Chrudimce, o které by snad šlo prohlásit s notnou dávkou vznešenosti, že se jedná o jez, se nachází u Pardubiček.
40
Chrudimka vtéká do civilizací sevřených Pardubic, což se dá poznat na sílící regulaci břehů.
41
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku v Pardubicích. Stavba v pozadí je nemocnice.
42
Poklidný tok Chrudimky v Pardubicích mezi lávkou u nemocnice a sérií mostů níže po proudu.
43
Dvojice železničních mostů přes Chrudimku v Pardubičkách. Blíže k nám je vlečka do Drozdic, dále pak hlavní trať Pardubice – Česká Třebová.
44
Železniční most přes Chrudimku v Pardubičkách, hlavní trať Česká Třebová – Pardubice.
45
Silniční most přes Chrudimku v Pardubičkách, silnice I/36.
46
Ohlédnutí se proti proudu Chrudimky od Matičního jezera na silniční most. Nadržení vody již způsobuje jez na Labi.
47
Kanalizační záklopka na spojnici Chrudimky a Matičního jezera.
48
Matiční jezero je vůbec největším slepým ramenem Chrudimky. Zde jeho horní část.
49
Matiční jezero je pravobřežní slepé rameno Chrudimky, u kterého mají svoji základnu pardubičtí rybáři.
50
Parovodní most a za ním lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku u Matičního jezera.
51
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku u Matičního jezera nedaleko horní části Bubeníkových sadů.
52
Bubeníkovy sady se nacházejí na pravém břehu Chrudimky v Pardubicích.
53
Chrudimka nad Prokopovým mostem v Pardubicích.
54
Prokopův most přes Chrudimku v Pardubicích.
55
Chrudimka pod Prokopovým mostem v Pardubicích, budova vpravo je Katastrální úřad.
56
Tak ústí do Chrudimky Halda, umělý vodní kanál, který napájí řeka Loučná.
57
Přemostění Chrudimky produktovodem u Bělobranského náměstí.
58
Silniční most přes Chrudimku u Bělobranského náměstí.
59
Loď Otava na levém břehu Chrudimky u Bělobranského náměstí v Pardubicích.
60
Chrudimka pod svým posledním mostem míří k soutoku s řekou Labe.
61
Levotočivý oblouk Chrudimky nad soutokem s řekou Labe.
62
Spojilský odpad je posledním přirozeným přítokem Chrudimky, ale je uměle sveden pod jez do Labe.
63
Most přes pravobřežní přítok Chrudimky, Spojilský odpad.
64
Vyústění Spojilského odpadu do Chrudimky je přísně regulováno a po většinu času se tyto dvě vody spojují až pod labským jezem.
65
Chrudimka má ve svém závěrečném úseku tok zpomalený jezem na Labi těsně pod soutokem.
66
Chrudimka těsně nad soutokem s Labem. Pozornému oku neuniknou vodácké branky.
67
Samé srdce soutoku Labe a Chrudimky v Pardubicích.
68
Spojené vody Labe a Chrudimky se pomalu valí na jez v Pardubicích.
69
Soutok Labe a Chrudimky v celé své kráse pohledem z lávky nad jezem v Pardubicích.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:25:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Chrudim | Chrudim - Pardubice - Po proudu:Labe Pardubice | Labe Pardubice - Přelouč


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!