Řeka Chrudim / PardubiceSlatiňany
Chrudim - Pardubice

Řeka Chrudimka protéká městem Chrudim převážně severním směrem. Tak jako obvykle v městské zástavbě, jsou zde břehy řeky regulovány, místy až kanalizovány. V některých místech stojí obytné domy přímo nad řekou. Najdeme tu celkem 7 jezů. Přes řeku tu bylo postaveno několik silničních mostů a lávek pro pěší a cyklisty, jakož i 1 železniční most. Kvalita vody je poměrně solidní s přihlédnutím k lidnatosti sídla. V dolní části města se nachází chráněné území Ptačí ostrovy.


Chrudimka přitéká do Chrudimi od Slatiňan.
1
Jez na Chrudimce nad Chrudimí v Presech.
2
Pravotočivý oblouk Chrudimky při klesajícím Slunci.
3
Návrat vody do Chrudimky z pravobřežního mlýnského náhonu.
4
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku spojuje Píšovy a Presy.
5
Chrudimka již vstoupila do města Chrudim, zatím do méně zastavěné oblasti.
6
Nízký jez na Chrudimce, mohl by se zvát Píšťovy.
7
Pravobřežní přítok Chrudimky pod nízkým jezem Píšovy je možná kanalizační vyústění.
8
Klesající Slunce na levém břehu Chrudimky v Chrudimi.
9
Ohlédnutí se po cyklostezce podél levého břehu Chrudimky zpátky na Slatiňany.
10
Chrudimka je již od počátku svého vstupu do Chrudimi regulovaná, ovšem na vstupu je to poměrně přijatelné.
11
Slunce se blíží k západu nad ječným lánek na levém břehu Chrudimky.
12
Most produktovodu přes Chrudimku v Chrudimi.
13
Cyklostezka podél Chrudimky z Chrudimi do Slatiňan začíná od ulice Dr. Milady Horákové.
14
Most přes Chrudimku, silnice I/17 v Chrudimi.
15
Slunce se kloní k západu mezi bytovkami nad Chrudimkou v Chrudimi.
16
Nadjezí na Chrudimce u zimního stadionu.
17
Jez na Chrudimce v Chrudimi u zimního stadionu.
18
Česla na pravém břehu Chrudimky v Chrudimi u plaveckého bazénu.
19
Most s produktovodem přes Chrudimku v Chrudimi u plaveckého bazénu.
20
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku v Chrudimi nedaleko Stadionu Emila Zátopka.
21
Jez na Chrudimce v Chrudimi u plaveckého bazénu.
22
Plastová láhev do vody nepatří, ale lidé jsou nepoučitelní a podřezávají si symbolickou ekologickou větev pod sebou.
23
Ulice Na Ostrově na levém břehu Chrudimky v Chrudimi napovídá, že tok řeky tu asi vedl dříve jinak.
24
Romantické Slunce nad Chrudimkou v Chrudimi.
25
Jez na Chrudimce v Chrudimi – Novém městě.
26
Přes střední část města Chrudim protéká řeka Chrudimka většinou kanalizovaným korytem.
27
Silniční most přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Vrchlického.
28
Chrudimka v Chrudimi pod mostem, ulice Vrchlického.
29
Krkavec na břehu Chrudimky napovídá, že blízko je jejich velké hnízdiště Ptačí ostrovy.
30
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku v Chrudimi u Jungmannově nábřeží.
31
Lehké kamenné esíčko Chrudimky v Chrudimi nad kostelem svaté Kateřiny.
32
Vycházející Slunce za hlavou sochy svatého Jana Nepomuckého na levém břehu Chrudimky u kostela svaté Kateřiny v Chrudimi.
33
Pohled proti Slunci na sochu svatého Václava na levém břehu Chrudimky u kostela svaté Kateřiny v Chrudimi.
34
Kanalizační výpusti do Chrudimky u kostela svaté Kateřiny v Chrudimi.
35
Kostel svaté Kateřiny v Chrudimi na levém břehu Chrudimky.
36
Pravotočivý oblouk Chrudimky pod kostelem svaté Kateřiny v Chrudimi.
37
Typický obraz Chrudimky v Chrudimi s pozadím kostela Nanebevzetí Panny Marie.
38
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku v Chrudimi u Nábřeží Karla Čapka s pozadím kostela Nanebevzetí Panny Marie.
39
Malý parčík na levém břehu Chrudimky naproti divadlu v Chrudimi.
40
Asfaltová cesta po levém břehu Chrudimky v Chrudimi.
41
Slunce se zvedá nad Chrudimkou naproti Nábřeží Karla Čapka.
42
Větve zasahují poměrně daleko nad tok Chrudimky.
43
Chrudimka pohledem proti proudu z mostu u divadla.
44
Silniční most přes řeku Chrudimku v Chrudimi u divadla.
45
Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi se nachází na pravém břehu Chrudimky.
46
Některé domy v Chrudimi jsou tak blízko Chrudimce a nízko, až nebezpečno.
47
Lávka přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Radoušova.
48
Vyústění kanalizační stoky do Chrudimky pod lávkou a ulicí Radoušova.
49
Naplavený trs trávy uprostřed Chrudimky asi stěží dokáže zesílit v malý ostrůvek.
50
Levobřežní kanalizační vyústění do Chrudimky v Chrudimi.
51
Z některých domů v Chrudimi se dá do řeky přímo sejít po schodech.
52
Dřevěný balkón s výhledem na Chrudimku zdobí jeden z domů v Chrudimi.
53
Hotel Bída na levém břehu Chrudimky by mohl být zajímavým tipem, ale ubytování se zde již neposkytuje.
54
Silniční most přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Široká.
55
Pravý břeh Chrudimky blízko centra Chrudimi je jaksepatří zastavěn.
56
Regionální muzeum na pravém břehu Chrudimky v Chrudimi.
57
Nadjezí na Chrudimce nedaleko letního kina.
58
Jez na řece Chrudimce v Chrudimi nedaleko letního kina.
59
Pravobřežní náhon Chrudimky v Chrudimi, území uprostřed se zve Ptačí ostrovy.
60
Kamenná boží muka u mostu přes pravobřežní náhon Chrudimky v Chrudimi.
61
Silniční most přes pravobřežní náhon Chrudimky v Chrudimi.
62
Chrudimka pod jezem nedaleko letního kina.
63
Dlážděný most přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Lupáčova.
64
Chrudimka je v Chrudimi držena převážně kamennou navigací.
65
Kanalizační vyústění do Chrudimky v Chrudimi oproti Tylově nábřeží.
66
Tylovo nábřeží na pravém břehu Chrudimky v Chrudimi.
67
Pohled proti proudu Chrudimky ze silničního mostu, ulice Rubešova.
68
Silniční most přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Rubešova.
69
Nízký jez na Chrudimce v Chrudimi, Blehovka.
70
Larsenové zábrany tvoří jakýsi jez na pravobřežním náhonu Chrudimky v Chrudimi, nacházíme se na chráněném území Ptačí ostrovy.
71
Ptačí ostrovy, pravobřežní náhonu Chrudimky v Chrudimi. " alt="a href="http://chranene-uzemi.sije.cz/ptaci-ostrovy/" style="color:#232375;">Ptačí ostrovy, pravobřežní náhonu Chrudimky v Chrudimi. " />
72
Návrat části vod z pravobřežního náhonu Chrudimky zpět do řeky na chráněném území Ptačí ostrovy.
73
Altán na pravém břehu Chrudimky na chráněném území Ptačí ostrovy.
74
Lávka s produktovodem přes Chrudimku na chráněném území Ptačí ostrovy.
75
Malý křížek připomíná tragickou událost u lávky s produktovodem přes Chrudimku na chráněném území Ptačí ostrovy.
76
Most parovodu přes Chrudimku nad mostem, nesoucím ulici Tovární.
77
Silniční most přes Chrudimku v Chrudimi, ulice Tovární.
78
Kanalizační záklopky na břehu Chrudimky v Chrudimi.
79
Řeka Chrudimka v Chrudimi pod mostem, nesoucím ulici Tovární.
80
Bývalý mlýn na pravobřežním náhonu Chrudimky v Chrudimi na chráněném území Ptačí ostrovy.
81
V dolní části Chrudimi je již Chrudimka podstatně méně regulovaná a přitahuje rybáře.
82
Řeka Chrudimka v Chrudimi nad železničním mostem.
83
Železniční most přes Chrudimku na trase Chrudim – Moravany.
84
Nadjezí Chrudimky pod železničním mostem.
85
Hlemýžď se usadil na kůře stromu na pravém břehu Chrudimky.
86
Pravobřežní rameno Chrudimky v dolní části Chrudimi.
87
Nadjezí nad nejvyšším jezem na Chrudimce v Chrudimi v ranní modři.
88
Nadjezí nad nejvyšším jezem na Chrudimce v Chrudimi při západu Slunce.
89
Poslední a nejvyšší  jez na Chrudimce v Chrudimi u ČOV.
90
Na levém břehu Chrudimky v dolní části města Chrudim se vyrábí elektrická energie solárně.
91
Nádherný východ Slunce nad vzdáleným stromořadím kolem řeky Chrudimky.
92
Cesta podél levého břehu Chrudimky pod čistírnou odpadních vod.
93
Polní most přes řeku Chrudimku pod městem Chrudim.
94
Chrudimka opouští město Chrudim a míří ke svému ústí do Labe v Pardubicích.
95

Počet fotografií: 95 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:25:10 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Přehrada Křižanovice - Slatiňany | Slatiňany - Po proudu:Chrudim - Pardubice | Pardubice


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!