Řeka Chrudimka - fotografie

 
Jednotlivá alba jsou řazena postupně od pramene níže po proudu. Mezi alby je možné se navigovat horní navigací na sousední alba a dolní navigací, kde je možné poskočit o dvě alba. Věřím, že se vám budou fotografie líbit. Rád přivítám vaše ohlasy. Václav Černý
 
Pramen řeky Chrudimky Pramen řeky Chrudimky
Řeka Chrudimka pramení v upravené studánce nedaleko osady Paseky, ve výšce 680 m n. m. Chrudimka záhy přibírá další vlásečnice a lehce sílí. Voda se tu dá pít přímo. Okolí pramene je velice hezké a patří k těm nejvyšším na Českomoravské vrchovině. Stojí to tu rozhodně za návštěvu.
 
Řeka Chrudimka od pramene po přehradu Hamry Pramen - přehrada Hamry
V úseku mezi pramenem a přehradou Hamry Chrudimka postupně sílí. Spojuje se tu filipovská a dědovská větev. Přibírá tu několik přítoků z obou stran, z nich je nejvýraznější proti proudu se vlévající Vortovský potok. Lesní meandry pod Kameničkami jsou okouzlující, hodné návštěvy.
 
Přehrada Hamry na řece Chrudimce Přehrada Hamry
Přehrada Hamry slouží jako vodárenská nádrž. Má sypanou hráz o délce 208 m. Kóta hladiny je 600 m n.m. Celkový objem nádrže je 3,617 mil. m3. Zatopená plocha je při maximální hladině 82,6 ha a maximální vzdutí nádrže je 3,4 km. Vlévá se tu do ní zleva potok Valčice.
 
Řeka Chrudimka ve městě Hlinsko v Čechách Hlinsko v Čechách
Hlinskem se Chrudimka proplétá převážně od východu na západ. Přijímá zde zprava Blatenský potok a Drachtinku. Je zde postaveno 6 jezů a několik mostů a lávek. Pro romantické duše jsou tu na mnoha místech nádherné procházky. Voda je tu poměrně čistá, však bývají vidět pstruzi.
 
Řeka Chrudimka v úseku Hlinsko v Čechách - Trhová Kamenice Hlinsko v Čechách - Trhová Kamenice
Řeka Chrudimka se tu ubírá převážně západním až severozápadním směrem. Cestou přibírá několik přítoků, nejvýznamnější jsou zleva Slubice a Dlouhý potok. Je tu několik silničních mostů různé kvality, jakož i lávek a první železniční most. Za zmínku stojí skanzen Veselý Kopec.
 
Řeka Chrudimka v městyse Trhová Kamenice Trhová Kamenice
Řeka Chrudimka protéká přes městys Trhová Kamenice od jihovýchodu na severozápad. V tomto úseku přijímá zprava Chobotovský potok a Rohozenský potok. Břehy řeky tu spojují 2 silniční mosty a jedna lávka pro pěší. Kvalita vody je tu solidní a nejbližší okolí řeky je tu malebné.
 
Řeka Chrudimka v úseku Trhová Kamenice - přehrada Seč Trhová Kamenice - přehrada Seč
Úsek mezi Trhovou Kamenicí a přehradou Seč patří k těm nejkrásnějším na Chrudimce vůbec. Řeka se tu valí nejprve nivou, aby se pak zařízla do skal. Přijímá tu několik menších přítoků z obou stran. Na řece tu bylo postaveno několik jezů. Čistota vody je tu velice dobrá.
 
Řeka Chrudimka - přehrada Seč Přehrada Seč
Přehrada Seč je nejsilnějším svázáním řeky Chrudimky. Slouží jako ochrana před velkou vodou, energetice i rekreaci. Má kouzelné okolí. Délka koruny hráze 65 m. Šířka hráze v koruně 6,8 m. Šířka hráze v patě 33 m. Výška hráze nad základem 42 m. Objem nádrže 21,8 mil m2.
 
Řeka Chrudimka v úseku přehrada Seč - přehrada Křižanovice Přehrada Seč
Úsek mezi vyrovnávací nádrží Seč II a přehradou Křižanovice je takový skutečně mezipřehradový. Sotva se voda z jedné přehrady stačí malinko prohřát a revitalizovat, je zase zadržena další větší přehradou. To však nic nemění na kráse řeky, hledající si cestu nivou dále na východ.
 
Řeka Chrudimka - přehrada Křižanovice Přehrada Křižanovice
Přehrada Křižanovice je druhým největším vodním dílem na Chrudimce. Byla postavena v letech 1948 – 1953. Technické údaje: Délka hráze je 137 m, šířka hráze v koruně 6,6 m, objem zadržované vody 2 mil m2. Využití je čistě energetické a vodohospodářské.
 
Řeka Chrudimka v úseku přehrada Křižanovice - Slatiňany Přehrada Křižanovice - Slatiňany
Pod přehradou Křižanovice se ubírá Chrudimka hlubokým údolím přes nádherná chráněná území Krkanka a Strádovské Peklo a na jeho konci vtéká do vyrovnávací nádrže Křižanovice II - Práčov. Dále již řeka drží charakter nížinného toku až do svého vyústění do Labe.
 
Řeka Chrudimka ve městě Slatiňany Slatiňany
Ve městě Slatiňany se ubírá řeka Chrudimka severním směrem přiměřeně regulovaným korytem. Jeden jez se nachází ve Škrovádu. Břehy řeky tu spojují dva silniční mosty, dvě lávky pro pěší a cyklisty a dva železniční mosty. Kvalita vody v řece je poměrně solidní.
 
Řeka Chrudimka ve městě Chrudim Chrudim
Řeka Chrudimka protéká městem Chrudim převážně severním směrem. Tak jako obvykle v městské zástavbě, jsou zde břehy řeky značně regulovány. Najdeme tu celkem 7 jezů. S přihlédnutím k lidnatosti sídla je čistota vody solidní. Dá se řící, že řeka je tu hezká.
 
Řeka Chrudimka v úseku Chrudim - Pardubice Chrudim - Pardubice
Chrudimka se k poslednímu městu svého toku ubírá převážně severním směrem. Přibírá tu zprava svůj nejvýznamnější přítok, kterým je říčka Novohradka. Řeku tu zpomalují 2 jezy a několik nízkých říčních prahů. Břehy Chrudimky tu spojuje několik silničních mostů a lávek.
 
Řeka Chrudimka ve městě Pardubice Pardubice
Řeka Chrudimka v Pardubicích se nejprve zvolna kroutí nivou mezi připojenými vesnicemi, poté protéká pustým a málo prostupným luhem na samém kraji města, aby pak zpomalená jezem, který již není na jejím toku, odevzdala své vody řece Labi nedaleko pardubického zámečku.
 
 
 
 
Partneři
Od místa zvaného Labská louka se ubírá přes města a vesnice, přibírá řeka Labe postupně přítoky a sílí. Prohlédněte si její fotografie, od pramene až do Německa. řeka Labe Můžete zde spatřit vlastní tok, soutoky, jezy, mosty, luhy a háje v okolí, stejně jako kruté zásahy člověka do čistoty vody.

Prohlédněte si fotografie z překrásných míst v naší přírodě, nad kterými bdí zákony... chráněná území Každodenní krása přírody nám bývá často skryta, někdy ani nevíme, že již dlouhá léta chodíme kolem nám blízkého chráněného území.

Překrásné město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kdysi věnné město královny Elišky věže katedrálního kostela sv. Ducha Prohlédněte si fotografie, zachycené jak pohledy všedními, tak i naprosto nevšedními.
 
 
Poslední aktualizace: 30.X. 2013   © 2009 - 2024 Václav Černý Šíje - sije.cz Mapa webu | Odkazy