Řeka Chrudimka / Přehrada HamryPramen - přehrada Hamry
Hlinsko v Čechách

Přehrada Hamry by postavena v letech 1907 až 1912. Stavba byla zadána firmě Bělský a Plenkner z Prahy. Jedná se o sypanou hráz z nedalekých materiálů, písčitých hlín, překrytých jílovitou vrstvou. Délka v koruně je 207,8 m, výška nad terénem 13,25 m a nad základovou spárou pak 17,4 m. Kóta hladiny je 600 m n.m. Celkový objem nádrže je 3,617 mil. m3. Zatopená plocha je při maximální hladině 82,6 ha a maximální vzdutí nádrže je 3,4 km. Přehrada slouží jako vodárenská nádrž, takže vodní radosti tu provozovat nemůžeme, ale pěšky je možné projít po cestě na levém břehu. Po opuštění přehrady a jezu pod ní pokračuje řeka Chrudimka dále na Hlinsko.


Most přes Chrudimku nad přehradou Hamry.
1
Řeka Chrudimka těsně nad vtokem do přehrady Hamry.
2
Horní část přehrady Hamry, polehaná tráva tu napovídá, že tu voda výškově cestuje.
3
V horní části přehradní nádrže Hamry, nad vtokem potoka Valčice.
4
Klidná hladina přehrady Hamry pod vtokem potoka Valčice.
5
Asi to bývalo zábradlí mostku přes nadrženou vodu potoka Valčice, ale takto zkroucené v přehradní nádrži je skutečně spíše tristním odpadem.
6
Mostek přes potok Valčice, těsně nad jeho vtokem do řeky Chrudimky, přesněji řečeno do přehrady Hamry.
7
Cesta po mostku přes potok Valčice nad jeho vtokem do přehrady Hamry.
8
Malý levobřežní přítok Chrudimky se vlévá do přehrady Hamry.
9
Výpusť vody z přehrady Hamry se nachází na levé straně pod manipulačním domečkem.
10
Pohled od hráze na hladinu přehrady Hamry.
11
Přehrada Hamry pohledem z levého břehu od hráze.
12
Sypaná hráz přehrady Hamry pohledem shora.
13
Pohled od hráze na hladinu přehrady Hamry.
14
Výpusť z přehrady Hamry, Chrudimka dále kousek pokračuje kamenným korytem k jezu.
15
Nadjezí Chrudimky pod sypanou hrází přehrady Hamry.
16
Kamenný brod pod sypanou hrází přehrady Hamry.
17
Obtokové kamenné koryto na levém břehu Chrudimky nad jezem pod přehradou Hamry.
18
Jez na Chrudimce pod sypanou hrází přehrady Hamry.
19
Ocelová lávka přes Chrudimku pod jezem pod přehradou Hamry.
20
Boží muka na levém břehu Chrudimky v obci Hamry.
21
Soumrak nad řekou Chrudimkou v obci Hamry.
22
Silniční most přes řeku Chrudimkou v obci Hamry.
23
Hasičská zbrojnice u mostu na levém břehu řeky Chrudimky v obci Hamry.
24
Řeka Chrudimka opouští obec Hamry a putuje dále směrem na Hlinsko.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:22:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen řeky Chrudimky | Pramen - přehrada Hamry - Po proudu:Hlinsko v Čechách | Hlinsko - Trhová Kamenice


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!