Řeka Chrudimka / Hlinsko v ČecháchPřehrada Hamry
Hlinsko - Trhová Kamenice

Řeka Chrudimka přitéká do Hlinska od jihu, stáčí se na západ a pak se ještě jednou stáčí doleva a na jih pokračuje na Vítanov. Přijímá zde zprava Blatenský potok a Drachtinku. Řeku zde zpomaluje celkem 6 jezů, takže to často vypadá, že hned pod jedním jezem začíná nadjezí dalšího jezu. Jako většinou ve městech, i zde je často svázána kamennou navigací. Břehy řeky tu svazuje 8 silničních mostů a 5 lávek. Procházky kolem Chrudimky tu jsou nádherné a lidé tu také podle řeky chodí. Čistota vody je tu solidní, o čemž svědčí přítomnost pstruhů a lipanů, pozorovatelná zde po celé délce toku.


Chrudimka přitéká do Hlinska od Hamrů.
1
Levý břeh Chrudimky v Blatně oživuje zlatý déšť.
2
Horní silniční most přes Chrudimku v Blatně, silnice II/343.
3
Malé ostrůvky v Chrudimce pod silničním mostem v Blatně.
4
Jarní Chrudimka v Blatně.
5
Silniční most přes Chrudimku v Blatně, po kterém vede místní komunikace.
6
Chrudimka přitéká k lávce pro pěší v Blatně.
7
Lávka pro pěší přes Chrudimku v Blatně.
8
Ostrůvek v řece Chrudimce v Blatně a napravo je vidět velice zajímavý soutok.
9
Soutok Chrudimky a Blatenského potoka je protisměrný. Tento jev je velice vzácný, ale na řece Chrudimce se vyskytuje hned dvakrát. Výše proti proudu takto ústí levostranný přítok Vortovský potok.
10
Vyústění kanalizační stoky do Chrudimky v Blatně.
11
Dolní silniční most přes Chrudimku v Blatně, silnice II/343 , ulice Resslova.
12
Krátká kamenná navigace Chrudimky pod dolním silničním mostem přes Chrudimku v Blatně.
13
Cesta po pravém břehu Chrudimky za pivovarem v Hlinsku.
14
Jez na řece Chrudimce za pivovarem v Hlinsku.
15
Lávka pro pěší přes Chrudimku za pivovarem v Hlinsku.
16
Pivovar Rychtář v Hlinsku pohledem přes lávku pro pěší.
17
Řeka Chrudimka pod jezem za pivovarem v Hlinsku.
18
Poklidné nadjezí na Chrudimce v Hlinsku.
19
Obytný dům v nebezpečné blízkosti řeky Chrudimky na Dvořákově nábřeží v Hlinsku.
20
Malý jez na řece Chrudimce u Dvořákova nábřeží v Hlinsku.
21
Pod druhým jezem na řece Chrudimce u Dvořákova nábřeží v Hlinsku začíná hned nadjezí třetího jezu.
22
Silniční most přes řeku Chrudimku mezi Dvořákovým nábřežím a Tylovým náměstím.
23
Chrudimka u Dvořákova nábřeží v Hlinsku.
24
Třetí jez na řece Chrudimce v Hlinsku s nachází v dolní části Dvořákova nábřeží.
25
Dolní část Dvořákova nábřeží u Chrudimky v Hlinsku.
26
Silniční most přes řeku Chrudimku v Hlinsku, silnice I/34.
27
Radnice v Hlinsku se nachází na Poděbradově náměstí a můžeme ji spatřit mimo jiná také přes řeku Chrudimku a silniční most, I/34.
28
Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku pohledem z Budovcova nábřeží.
29
Orlovna v Hlinsku se nachází na levém břehu Chrudimky.
30
Chrudimka v Hlinsku u Budovcova nábřeží (vlevo).
31
Lávka pro pěší a cyklisty spojuje Budovcovo nábřeží a ulici Na Řekách, jinak též Betlém a Orlovnu.
32
Chrudimka nad čtvrtým jezem v Hlinsku u Betléma, pod komínem je vidět přítok Drachtinka.
33
Betlém v Hlinsku se nachází na pravém břehu Chrudimky, ovšem v blízkosti řeky jsou domy novější.
34
V pořadí čtvrtý jez na Chrudimce v Hlinsku u Betléma.
35
Pod mostem posiluje Chrudimku zprava přítok Drachtinka.
36
Vodárenské zařízení na levém břehu Chrudimky v Hlinsku naproti Betlému.
37
Chrudimka v Hlinsku nad mostem, přes který vede ulice Husova, je zcela svázána kamennou navigací.
38
Silniční most přes Chrudimku v Hlinsku, ulice Husova, v pozadí kostel Narození Panny Marie.
39
Chrudimka v Hlinsku nedaleko kostela Narození Panny Marie.
40
V pořadí pátý jez na Chrudimce v Hlinsku pod mostem, ulice Husova.
41
Nadjezí na Chrudimce u podniku Technolen.
42
V pořadí šestý jez na Chrudimce v Hlinsku u Technolenu.
43
Pravobřežní přítok Chrudimky oproti Technolenu je pravděpodobně umělým kanálem, vzadu je vidět most do Technolenu.
44
Chrudimka v Koutech, vede z ní toho času suchý pravobřežní kanál.
45
Lávka pro pěší přes Chrudimku v Koutech.
46
Pohled po proudu Chrudimky z lávky pro pěší v Koutech.
47
Chrudimka nad lávkou pro pěší pod sjezdovkou v Hlinsku Koutech.
48
Lávka pro pěší pod sjezdovkou v Hlinsku Koutech.
49
Sjezdovka v Hlinsku se nachází na levém břehu řeky Chrudimky.
50
Chrudimka přitéká k silničnímu mostu v Koutech.
51
Silniční most přes Chrudimku v Koutech.
52
Ostrůvek v řece Chrudimce pod silničním mostem v Koutech.
53
Čistička odpadních vod v Koutech.
54
Vyústění do Chrudimky z čističky odpadních vod v Koutech.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:22:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Pramen - přehrada Hamry | Přehrada Hamry - Po proudu:Hlinsko - Trhová Kamenice | Trhová Kamenice - přehrada Seč


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!