Řeka Chrudimka / Trhová Kamenice - přehrada SečTrhová Kamenice
Přehrada Seč

Úsek mezi městysem Trhová Kamenice a přehradou Seč patří k těm nejkrásnějším na Chrudimce vůbec. Řeka se tu valí nejprve nepříliš širokou nivou, aby se pak zařízla do vysokých skal a tvořila nádherné meandry. Přijímá tu několik menších přítoků z obou stran. Na řece tu bylo postaveno několik jezů, které zvedaly vodu pro mlýnské náhony. Břehy řeky tu spojuje několik silničních mostů a lávek. Po trase Chrudimka protéká či míjí tyto obce: Kameničky, Travná, Horní Bradlo, Dolní Bradlo, Vršov, Přemilov a Klokočov. V blízkosti se nacházejí chráněná území Polom a Vršovská olšina. Prakticky celý úsek lze doporučit k návštěvě každému milovníku krásné české přírody.


Pravobřežní niva řeky Chrudimky nedaleko obce Kameničky, jsou to druhé Kameničky na řece Chrudimce a druhé Kameničky v okrese Chrudim.
1
Menší vodní stupeň na Chrudimce u Kameniček.
2
Dřevěný most přes Chrudimku mezi obcí Kameničky a osadou Kubatka.
3
Chrudimka pod Kubatkou.
4
V Chrudimce pod Kubatkou se hojně usadily vodní řasy.
5
Jaro je na Chrudimce prostě nádherné.
6
Mlýnský náhon v Travné.
7
Chrudimka v obci Travná.
8
Dřevěný most přes Chrudimku v obci Travná.
9
Temné vody Chrudimky v Travné.
10
Levobřežní niva Chrudimky v Travné.
11
Chrudimka přijímá zpět vody mlýnského náhonu v Travné.
12
Chrudimka v Travné.
13
Dřevěná lávka přes řeku Chrudimku v Travné.
14
Levotočivý oblouk Chrudimky v Travné se dnem plným zelených vodních rostlin.
15
Chrudimka přitéká do Horního Bradla.
16
Odlesk Slunce v Chrudimce a k tomu sytá jarní zeleň činí řeku v Horním Bradle velice krásnou.
17
Brod přes Chrudimku v Horním Bradle.
18
Horní silniční most přes Chrudimku v Horním Bradle.
19
Chrudimka pod prvním silničním mostem v Horním Bradle.
20
Budova mlýna v Horním Bradle.
21
Mlýnský náhon v Horním Bradle.
22
Lávka pro pěší a cyklisty nad dolním silničním mostem přes Chrudimku v Horním Bradle.
23
Dolní silniční moste přes Chrudimku v Horním Bradle, silnice II/344.
24
Slunce se zrcadlí v poklidné hladině Chrudimky Horním Bradle.
25
Souběh silnice II/343 a řeky Chrudimky Horním Bradle.
26
Žabincem zarostlé slepé rameno řeky Chrudimky Horním Bradle.
27
Lávka pro pěší a cyklisty přes Chrudimku v Horním Bradle.
28
Zajímavě rostoucí stromy podél Chrudimky pod Horním Bradlem.
29
Chrudimka pod Horním Bradlem je zklidněná jezem v Pasekách.
30
Jez na řece Chrudimce v Pasekách je za jarního Slunce velice krásný.
31
Most přes řeku Chrudimku v Pasekách.
32
Pravobřežní nivu Chrudimky pod Pasekami barevně dolaďuje zlatý déšť.
33
Na Chrudimce pod Pasekami.
34
Chrudimka v potemnělém údolí pod Dolní Pilou.
35
Nádherný meandr Chrudimky v hlubokém údolí pod Přemilovem.
36
Nádherné zákoutí Chrudimky nedaleko osady zvané Na Pilce.
37
Nízký jez na Chrudimce u osady zvané Na Pilce.
38
Detail počátku levobřežního náhonu Chrudimky Na Pilce.
39
Romantická dřevěná lávka přes Chrudimka u osady zvané Na Pilce.
40
Chrudimka u osady zvané Na Pilce.
41
Chrudimka v lesním úseku kousek nad vtokem do údolní nádrže Seč.
42
Pravobřežní přítok Chrudimky kousek nad vtokem do údolní nádrže Seč se prodírá lesem, aby předal své vody řece.
43
Takový nenápadný soutok Chrudimky a bezejmenného potoka nad údolní nádrží Seč.
44
Chrudimka se již blíží krásným lesním úsekem do údolní nádrže Seč.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 12.01.2019 08:23:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Sousední alba - Proti proudu: Hlinsko - Trhová Kamenice | Trhová Kamenice - Po proudu:Přehrada Seč | Přehrada Seč - přehrada Křižanovice


Řeka Chrudimka - fotografie | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy
Řeka Labe | Řeka Odra | Řeka Morava | Hradec Králové | Starší literatura | Masáže šíje
© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!